STING
« Fäbodliv i tyska NORR magazin | Main | Miami i RES »
Wednesday
Feb132019

Magasinet 365 - Kvinnorna och havet 

Mötet med de fridykande kvinnorna på Jeju, Sydkoreas sydligaste ö, är fortfarande ett av mina finaste minnen. Coola, orädda och ödmjuka försörjde de familjen genom att samla mat från havets botten. De är en levande påminnels om hur tidigare generationer levt. 

Publicerat i vinterns nummer av magasinet 365 som fick Publishingpriset för bästa kundtidning 2018. Grattis!

Text av Malin Hefvelin

Tryck på bilden för PDF.

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>