STING
« Lantliv - sommarmöten i Hälsingland | Main | Den finaste lilla papperverkstaden finns i Djura! »
Monday
Jan302017

Gediget hantverk hos Handtryckta tapeter 

Mina ögon förvandlas till pingpongbollar när vi kliver in i Mats & Saras i tapetverkstad på Långholmen. Vilket hantverk, vilken kunskap och ett fantastiskt lager av tapeter och tapetrester från svunnen tid. När fotograferingen är klar för Gods & Gårdar har jag svårt att slita mig från denna mysiga miljö, bara fortsätta höra på deras fina historier och insupa så mycket som möjligt om hantverket. Tack Mats & Sara!

http://www.handtrycktatapeter.se/

Tryck på bilden för PDF

 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: happy chick apk
 • Response
  Response: essay writing
  A decent and motivational blog for the cooperative person and sportsmen. Many games have been played in various school and universities. Many article composing has been finished by numerous scholars on such subjects. The southeast lancers are great group of this diversion. I might want to impart this to my different ...
 • Response
  Response: 7 people love it

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>