STING
« Gediget hantverk hos Handtryckta tapeter | Main | Var finns K√§rleken? »
Monday
Jan302017

Den finaste lilla papperverkstaden finns i Djura!

I vacker vinterdag hade jag äran att få tillbringa en helg med Linda och Odd Gimle i den pittoreska byn Djura i hjärtat av Dalarna. Vi fingrade på fantastiska papper, hade en liten genomgång av de gedigna och antika verktygen och betydelsen av klot. De både binder och restaurerar böcker, håller kurser samt säljer material som är oemotståndligt. Värt ett besök!

Här kan ni läsa mer om deras hantverk: http://www.djurabok.se/

http://lantliv.com/vi-gillar/passion-for-papper/ Lantliv 2/2017
Text: Petra Lundström

Tryck på bilden för PDF

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>